Asistenţă Socială

Acte necesare pentru:

 • Întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei lunare de către persoana cu deficienţă funcţională gravă

  - copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;
  - opţiunea persoanei cu deficienţă funcţională gravă - de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomita;
  - copii după actele de identitate ale membrilor familiei;
  - copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei;
  - copie după certificatul de căsătorie;
  - copie după certificatul de deces ( unde este cazul );
  - actele medicale din care să rezulte diagnosticul persoanei solicitante a indemnizaţiei lunare;
  - copie după decizia de pensie şi cuponul de pensie al persoanei cu deficienţă funcţională gravă;
  - ancheta socială efectuată de către membrii SPAS – din cadrul Primăriei;
  - cererea persoanei cu deficienţă funcţională gravă sau a reprezentantului legal a acesteia, pentru acordarea indemnizaţiei lunare - de la Primarie.

 • Obţinerea alocaţiei de stat pentru copii;

  - copie acte de identitate ale ambilor părinţii
  - certificatul de naştere al minorului în copie şi original
  - declaraţie tip – pentru minorii care au vârstă şcolară şi nu frecventează cursurile şcolare
  - Cerere tip - MODEL:
  Notă: pe cerea tip , la pagina 5 se va completa de către celălalt părinte astfel:
  Declar pe propria răspundere că nu beneficiez de alocaţie de stat pentru minorul ....................................................... şi sunt de acord ca de aceasta să beneficieze ....................................... (CELĂLALT PĂRINTE)

 • Obţinerea alocaţiei complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală - conform OUG nr.105/2003;

 • Obţinerea alocaţiei de nou-născut;
 • Întocmirea dosarului de angajare al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
 • Întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 (3) ani;
 • Întocmirea dosarului de plasament familial;
 • Obţinerea trusoului pentru copilul nou-născut.

Prima pagina | Despre institutie | INFO interes public | Galerie foto | Monitorul Oficial Local | Contact

Inainte de a naviga pe acest site cititi POLITICA DE COOKIE si POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR