Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

ACTELE NORMATIVE care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Comunei Perisoru

• Constitutia Romaniei publicata in Monitorul Oficial nr. 233 din 21 noiembrie 1991.
• Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administratia publica locala.
• Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici.
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a functionarilor publici
• Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificata si completata.
• Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.
• Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
• Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991, republicata.
• Legea nr. 17 din 14 aprilie 2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.
• Legea nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
• Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniul proprietatilor si justitiei precum si unele masuri adiacente.
• Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - decembrie 1989.
• Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.
• Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
• Ordonanta de urgenta nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
• Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal actualizata prin OUG 46 din 31 august 2016.
• Legea nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent.
• Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996, cu privire la actele civile.
• Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
• Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat.
_____________________________________________________________________
NOTA: Modificarea si completarea listei se face periodic in functie de legislatia in vigoare.

 

  • Opis legislativ primarie.pdf
  • Opis legislativ primarie.doc

Conducerea institutiei

Prezentarea conducerii, publicare CV-uri aferente pentru demnitarii din conducere

 

Agenda conducerii conform standardelor RUTI

Organizare

 

Galerie foto

Prima pagina | Despre institutie | INFO interes public | Galerie foto | Monitorul Oficial Local | Contact

Inainte de a naviga pe acest site cititi POLITICA DE COOKIE si POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR