Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constituie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5


(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

  • Opis legislativ primarie.pdf
  • Opis legislativ primarie.doc

2. Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice.

3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 

4. Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

5. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.

6. Programele si strategiile proprii.

7. Lista cuprinzând documentele de interes public.

Buget din toate sursele de venituri

Bilanțuri contabile

Achiziții publice

 • Programul anual al achizițiilor publice
 • Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de peste 5000 de euro, conform anexei
 • Contractele cu valoare de peste 5000 de euro (începând cu anul 2015)      2019        2020       2021      2022      2023
 • Documente privind executia contractului ( decl. de calitate si conformitate, procese verbale de receptie, ordine de plata )

Formulare tip (cu menționarea timpului necesar completării)

 • ANEXA 01 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice.
 • ANEXA 02 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane juridice.
 • ANEXA 03 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice.
 • ANEXA 04 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane juridice.
 • ANEXA 05 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 06 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport peste 12 tone - persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 07 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa - persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 08 Decizie de impunere - persoane fizice.
 • ANEXA 09 Decizie de impunere - persoane juridice.
 • ANEXA 10 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala - persoane fizice.
 • ANEXA 11 Certificat fiscal - persoane fizice.
 • ANEXA 12 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala - persoane juridice.
 • ANEXA 13 Certificat fiscal - persoane juridice.
 • ANEXA 14 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate.
 • ANEXA 15 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate.

Comisia paritara

Protectia datelor cu caracter personal

 

I. A. INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRĂRILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL
PRIMĂRIA COMUNEI xxxxxxxxxx, în calitate de operator, conform prevederilor legale în vigoare, are obligația de a respecta caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, are obligația de a administra, în condiții de siguranță, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ce-i revin și de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
NOTE DE INFORMARE 
- Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal – PRIMĂRIA COMUNEI xxxxxxxxxx, format PDF


 1. B. FORMULARE DE EXERCITARE A DREPTURILOR DE CĂTRE PERSOANELE VIZATE
  Drepturile persoanelor vizate – extras din REGULAMENTul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – format PDF
  Noul Regulament General privid protectia datelor- Elemente de noutate – format PDF

FORMULAR CERERE ACCES LA DATE PERSONALE – format PDF si format WORD

FORMULAR CERERE RECTIFICARE DATE PERSONALE – format PDF si format WORD

FORMULAR PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE OPOZITIE – format PDF si format WORD.

 1. LEGISLATIE RELEVANTĂ
  REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – format PDF
  LEGEA NR.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea ANSPDCP precum și pentru abrogarea Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
  LEGEA nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
  Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981
  Decizia nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
  Decizia nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire și soluționare a plângerilor.
 2. LINK-uri UTILE
  1.Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro
  2.Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) – www.edps.europa.eu
  3.Comitetul European pentru Protecția Datelor – www.edpb.europa.eu
  4.Comisia Europeană https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en


IV. DATELE DE CONTACT ALE STRUCTURII RESPONSABILE CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL STABILITĂ LA NIVELUL INSTITUȚIEI
Ghid privind responsabilul cu protectia datelor – format PDF

Componenţa şi datele de identificare ale Structurii responsabile cu protecţia datelor cu caracter personal: AAAAAA BBBBB, Numar de contact: xxxx/xxxxxx, adresa e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

 

Prima pagina | Despre institutie | INFO interes public | Galerie foto | Monitorul Oficial Local | Contact

Inainte de a naviga pe acest site cititi POLITICA DE COOKIE si POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR