INTEGRITATE INSTITUTIONALA

 

  • Cod etic/deontologic/de conduita
  • Lista cuprinzand cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 si destinatia acestora
  • Mecanismul de raportare a incalcarii legii
  • Declaratia privind asumarea agendei de integritate
  • Planul de integritate din cadrul SNA 2021-2025
  • Un raport narativ referitor la stadiul implementarii masurilor prevazute atat in SNA cat si in planul de integritate ce revin in sarcina fiecarei institutii
  • Situatia incidentelor de integritate, precum si o prezentare succinta a masurilor adoptate pt. remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului
  • Studii/cercetari/ghiduri/materiale informative relevante
© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.