Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

  • “Construire si dotare sediu administrativ – PRIMARIE – comuna Perisoru, judetul Calarasi” – 000 euro
  • “Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in sat Tudor Vladimirescu, comuna Perisoru, judetul Calarasi” – 054 euro
  • “Modernizare strazi in sat Tudor Vladimirescu, comuna Perisoru, judetul Calarasi” – 897.639 euro
  • “Extindere retea de canalizare in comuna Perisoru, judetul Calarasi” – 036.217 euro
  • “Construire imobil nou cu functiunea SCOALA, in sat Perisoru, comuna Perisoru, judetul Calarasi” – 500.000 euro
  • “Modernizarea si dotarea caminului cultural din comuna Perisoru, judetul Calarasi” – 650 euro
  • “Modernizarea retelei publice de apa si infiintarea retelei publice de apa uzata de pe raza comunei Perisoru, judetul Calarasi” – 354.212 euro
  • “Infiintare si dotare gradinita in comuna Perisoru, judetul Calarasi” –  679 euro
  • “Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Perisoru, judetul Calarasi” –
  • “Dotare cu echipamente a serviciului situatie de urgenta, comuna Perisoru, judetul Calarasi” – 500 euro
Sari la conținut